Postępowania ofertowe

Zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 dot. dostawy urządzeń do parku maszynowego w ramach projektu pn. "Budowa zakładu produkcji worków foliowych"

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 dot. dostawy wyposażenia meblowego w ramach projektu pn. "Budowa zakładu produkcji worków foliowych"

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy:

W ramach postępowania dot. dostawy wyposażenia meblowego został wybrany wykonawca zadnia:
CORTEZ Arkadiusz Kamiński
ul. Bolesława Chrobrego 23 76-032 Mielno NIP: 6691765173, REGON: 320352843 Oferujący za realizację całości zamówienia cenę brutto: 36.549,45 zł

Kontakt:
Piotr Radosz: +48 509 772 069